ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ

ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜਮੀ – ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ

 

 

(Visited 40 times, 1 visits today)

You might be interested in